14250 FÉRŐHELYES SERTÉSHÍZLALÓ TELEP MESTERTERVE

2020


A megrendelő a régió egyik legnagyobb integrált élelmiszergazdasága, mely számos területen, így az állattenyésztés ágazataiban is tevékenykedik. Ezen belül kiemelt szerepet kap a sertéstenyésztés. A társaság tulajdonában lévő telepek a 2000-es évek óta folyamatosan modernizálódnak, lekövetve a szigorodó állatjóléti előírásokat és a növekvő piaci igényeket. Fókuszba került a higiéniás körülmények javítása, a munkakörnyezet komfortosabbá tétele is.
A választott tervezési területen már meglévő, jellemzően hagyományos építési rendszerekkel készült épületek találhatóak – ezek azonban idejétmúltak, műszaki állapotuk nem kielégítő. A telep jelenlegi építményei elbontásra kerülnek egy új, korszerű beruházás megvalósulása érdekében. A megbízó kérése ezek helyén egy 4 darab állattartó-hízlaló csarnoképületből, valamint ezekhez tartozó szociális épületből, átmenő raktárból és boncoló-égető épületből álló sertéshízlaló telep kialakítása.


14250 FÉRŐHELYES SERTÉSHÍZLALÓ TELEP MESTERTERVE

2020


A megrendelő a régió egyik legnagyobb integrált élelmiszergazdasága, mely számos területen, így az állattenyésztés ágazataiban is tevékenykedik. Ezen belül kiemelt szerepet kap a sertéstenyésztés. A társaság tulajdonában lévő telepek a 2000-es évek óta folyamatosan modernizálódnak, lekövetve a szigorodó állatjóléti előírásokat és a növekvő piaci igényeket. Fókuszba került a higiéniás körülmények javítása, a munkakörnyezet komfortosabbá tétele is.
A választott tervezési területen már meglévő, jellemzően hagyományos építési rendszerekkel készült épületek találhatóak – ezek azonban idejétmúltak, műszaki állapotuk nem kielégítő. A telep jelenlegi építményei elbontásra kerülnek egy új, korszerű beruházás megvalósulása érdekében. A megbízó kérése ezek helyén egy 4 darab állattartó-hízlaló csarnoképületből, valamint ezekhez tartozó szociális épületből, átmenő raktárból és boncoló-égető épületből álló sertéshízlaló telep kialakítása.


PÉCS – HUNYADI UTCAI VILLA

2020


Pécs belvárosában található egyedülálló beépítési paraméterekkel rendelkező telken jelenleg egy reprezentatív villaépület áll. Az ingatlan mai állapotában is, markáns színfoltja a Hunyadi utcának. Adottságai ellenére azonban nem minősítették műemléknek, illetve nem helyezték helyi védettség alá.

Feladatunk az épület felújítása volt a Megrendelői igényeknek megfelelően.


PÉCS – HUNYADI UTCAI VILLA

2020


Pécs belvárosában található egyedülálló beépítési paraméterekkel rendelkező telken jelenleg egy reprezentatív villaépület áll. Az ingatlan mai állapotában is, markáns színfoltja a Hunyadi utcának. Adottságai ellenére azonban nem minősítették műemléknek, illetve nem helyezték helyi védettség alá.

Feladatunk az épület felújítása volt a Megrendelői igényeknek megfelelően.


PÉCS – CISZTERCI RENDI SZENT MARGIT ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE

2019


Tervezési feladatunk a Pécsi Ciszterci nevelési központhoz tartozó Szent Margit óvoda bővítési és felújítási terveinek elkészítése volt. A feladat egyik fő alapeleme a meglévő épület hasznos alapterületének nagyobb arányú bővítése volt. Ez a bővítés lehetőséget ad arra, hogy az óvoda jelenlegi zsúfolt elhelyezkedésű helyiségeit egy kényelmesebb, az óvodákkal kapcsolatos szabványokat kielégítő kialakítású helyiségekké alakítsuk át. Igényként merült fel, ezek mellett, a meglévő épület a költségvetés lehetőségeihez képest legnagyobb arányú felújítása is. Ebben a vonatkozásban prioritást élvez a konyha épületgépészeti rendszerének korszerűsítése.

Az óvoda meglévő épülete és szomszédos épületek közül több is műemlék. Így a kialakítandó új épületszárny kialakítás során különös fontosságot élvez a műemléki illeszkedés építészetileg megfelelő színvonalú kialakítása, az óvoda a vonatkozó oktatási szabványoknak és a kis gyerekek igényinek leginkább megfelelő építészeti kialakítás mellett.


PÉCS – CISZTERCI RENDI SZENT MARGIT ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE

2019


Tervezési feladatunk a Pécsi Ciszterci nevelési központhoz tartozó Szent Margit óvoda bővítési és felújítási terveinek elkészítése volt. A feladat egyik fő alapeleme a meglévő épület hasznos alapterületének nagyobb arányú bővítése volt. Ez a bővítés lehetőséget ad arra, hogy az óvoda jelenlegi zsúfolt elhelyezkedésű helyiségeit egy kényelmesebb, az óvodákkal kapcsolatos szabványokat kielégítő kialakítású helyiségekké alakítsuk át. Igényként merült fel, ezek mellett, a meglévő épület a költségvetés lehetőségeihez képest legnagyobb arányú felújítása is. Ebben a vonatkozásban prioritást élvez a konyha épületgépészeti rendszerének korszerűsítése.

Az óvoda meglévő épülete és szomszédos épületek közül több is műemlék. Így a kialakítandó új épületszárny kialakítás során különös fontosságot élvez a műemléki illeszkedés építészetileg megfelelő színvonalú kialakítása, az óvoda a vonatkozó oktatási szabványoknak és a kis gyerekek igényinek leginkább megfelelő építészeti kialakítás mellett.


BUDAPEST – ADATKÖZPONT

2018


Irodánk több szakágat egybefoglaló tervezőcsapat tagjaként vett részt egy új adatközpont létesítésre vonatkozó meghívásos pályázaton. A tervezési helyszín Budapesten, külvárosi-kisvárosi jellegű városrészek közrefogásában található. Az Ajánlatkérő a helyszín kiválasztása során figyelembe vette a telek méretét, másik adatközpont távolságát, megközelíthetőségét valamint a távközlési és erősáramú hálózathoz való kapcsolódási lehetőségeket.


BUDAPEST – ADATKÖZPONT

2018


Irodánk több szakágat egybefoglaló tervezőcsapat tagjaként vett részt egy új adatközpont létesítésre vonatkozó meghívásos pályázaton. A tervezési helyszín Budapesten, külvárosi-kisvárosi jellegű városrészek közrefogásában található. Az Ajánlatkérő a helyszín kiválasztása során figyelembe vette a telek méretét, másik adatközpont távolságát, megközelíthetőségét valamint a távközlési és erősáramú hálózathoz való kapcsolódási lehetőségeket.


PÁSZTÓ – JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG

2018


Pásztó főutcáján található ingatlanon jelenleg zártsorúan beépített meglévő épület található, melyet a Legfőbb Ügyészség azzal a céllal vásárolt meg, hogy a helyi Járási Ügyészség új székházát felépítse ide. 
Az új épület korszerű irodai körülményeket kialakítva 10 fő ügyészségi alkalmazott részére biztosít majd munkahelyet. Irodánk feladata volt, hogy az új épület megvalósítására – a meglévő épület elbontását követően, az érvényes beépítési előírások figyelembe vételével  – vázlattervi szintű javaslatot adjon.

PÁSZTÓ – JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG

2018


Pásztó főutcáján található ingatlanon jelenleg zártsorúan beépített meglévő épület található, melyet a Legfőbb Ügyészség azzal a céllal vásárolt meg, hogy a helyi Járási Ügyészség új székházát felépítse ide. 
Az új épület korszerű irodai körülményeket kialakítva 10 fő ügyészségi alkalmazott részére biztosít majd munkahelyet. Irodánk feladata volt, hogy az új épület megvalósítására – a meglévő épület elbontását követően, az érvényes beépítési előírások figyelembe vételével  – vázlattervi szintű javaslatot adjon.

GÖDÖLLŐ – RESEARCH CENTRE

2018


Irodánknak lehetősége adódott egy poliuretángyártással foglalkozó nemzetközi cég által kiírt pályázaton részt venni. Feladatunk a cég meglévő telephelyének üzem- és irodabővítéssel foglalkozó koncepciótervének elkészítése volt. A bővített épületegyüttes magába foglal egy új gyártócsarnokot, kutatólaborokat a hozzá tartozó közösségi funkciókkal, új irodaegységeket és egy a termékeket bemutató kiállító csarnokot.


GÖDÖLLŐ – RESEARCH CENTRE

2018


Irodánknak lehetősége adódott egy poliuretángyártással foglalkozó nemzetközi cég által kiírt pályázaton részt venni. Feladatunk a cég meglévő telephelyének üzem- és irodabővítéssel foglalkozó koncepciótervének elkészítése volt. A bővített épületegyüttes magába foglal egy új gyártócsarnokot, kutatólaborokat a hozzá tartozó közösségi funkciókkal, új irodaegységeket és egy a termékeket bemutató kiállító csarnokot.


PÉCS – PTE ORVOSTUDOMÁNYI KAMPUSZ
TELEPHELYFEJLESZTÉSI TERVE

2018


A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem számára biztosított pénzügyi források lehetővé tették a meglévő elméleti tömb részleges rekonstrukciójának lehetőségét, illetve a megnövekedett igények révén egy új Elméleti tömb megépítését. Az átfogó tervezés, a ”kampusz” megközelítés és a jövőbeni nyitott tömb használatnak köszönhetően az Általános Orvostudományi Kar számára egy olyan telephely fejlesztési terv elkészítése vált indokolttá, mely a meglévő és a tervezett épületek mellett tisztázza a tömb egészének a működését.


PÉCS – PTE ORVOSTUDOMÁNYI KAMPUSZ
TELEPHELYFEJLESZTÉSI TERVE

2018


A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem számára biztosított pénzügyi források lehetővé tették a meglévő elméleti tömb részleges rekonstrukciójának lehetőségét, illetve a megnövekedett igények révén egy új Elméleti tömb megépítését. Az átfogó tervezés, a ”kampusz” megközelítés és a jövőbeni nyitott tömb használatnak köszönhetően az Általános Orvostudományi Kar számára egy olyan telephely fejlesztési terv elkészítése vált indokolttá, mely a meglévő és a tervezett épületek mellett tisztázza a tömb egészének a működését.


NORMAFA – ANNA-RÉTI MISÉZŐ-, EMLÉKHELY KONCEPCIÓTERVE

2018


A tervezési feladat megoldására a pályázati kiírás nagy mozgásteret hagy a tervezők számára abban, hogy a Szűz Mária a Világ Királynője Engesztelő Kápolnának állított emlékhelyet pontosan milyen formában fogalmazzák meg. Mi a kápolna történetének elemzéséből arra jutottunk, hogy Natália nővér látomásnak legmegfelelőbb módon egy kisméretű, de teljes értékű Szűz Mária kápolna megvalósításával lehet emléket állítani.


NORMAFA – ANNA-RÉTI MISÉZŐ-, EMLÉKHELY KONCEPCIÓTERVE

2018


A tervezési feladat megoldására a pályázati kiírás nagy mozgásteret hagy a tervezők számára abban, hogy a Szűz Mária a Világ Királynője Engesztelő Kápolnának állított emlékhelyet pontosan milyen formában fogalmazzák meg. Mi a kápolna történetének elemzéséből arra jutottunk, hogy Natália nővér látomásnak legmegfelelőbb módon egy kisméretű, de teljes értékű Szűz Mária kápolna megvalósításával lehet emléket állítani.


PÉCS – PTE ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ÚJ ELMÉLETI TÖMB

2018


Az ÁOK nemzetközi képzéseinek köszönhetően hallgatói létszáma folyamatosan gyarapszik, az oktatási egységek mára túllépték a maximális kapacitásukat és befogadóképességüket. Hallgatói létszám növelése az épített infrastruktúra fejlesztése nélkül nem lehetséges.
A tervezett beruházás a PTE nemzetközi képzésfejlesztési terveivel összefüggésben valósul meg, mely alapján egy korszerű, nemzetközi színvonalú, zöld, és hallgatóbarát kampusz megvalósítása a cél. Az infrastruktúra kapacitások bővítése egy az új oktatási- és kutatási épületszárny építésével valósul meg.


PÉCS – PTE ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÚJ ELMÉLETI TÖMB

2018


Az ÁOK nemzetközi képzéseinek köszönhetően hallgatói létszáma folyamatosan gyarapszik, az oktatási egységek mára túllépték a maximális kapacitásukat és befogadóképességüket. Hallgatói létszám növelése az épített infrastruktúra fejlesztése nélkül nem lehetséges.
A tervezett beruházás a PTE nemzetközi képzésfejlesztési terveivel összefüggésben valósul meg, mely alapján egy korszerű, nemzetközi színvonalú, zöld, és hallgatóbarát kampusz megvalósítása a cél. Az infrastruktúra kapacitások bővítése egy az új oktatási- és kutatási épületszárny építésével valósul meg.


BUDAKALÁSZ – VIRTUÁLIS KILÁTÓ

2018


Budakalász régi főutcája hosszú történelmi múltra visszatekintő, helyi védelem alatt álló épületeket sorakoztat fel, melynek részét képezi a Kálvária dombon nemrégiben újra feltárt középkori templom romja is. A romon végzendő munkálatok állagmegőrzés, megmentés és bemutatás terén megvalósultak, de a műemlék még nem tudja magát megmutatni. Első benyomásunk az volt, hogy mindenképp egy magas építmény tudná jól kiemelni a helyet messziről is. Budapest felé haladva egy magas építmény képe fel tudná hívni magára a figyelmet.


BUDAKALÁSZ – VIRTUÁLIS KILÁTÓ

2018


Budakalász régi főutcája hosszú történelmi múltra visszatekintő, helyi védelem alatt álló épületeket sorakoztat fel, melynek részét képezi a Kálvária dombon nemrégiben újra feltárt középkori templom romja is. A romon végzendő munkálatok állagmegőrzés, megmentés és bemutatás terén megvalósultak, de a műemlék még nem tudja magát megmutatni. Első benyomásunk az volt, hogy mindenképp egy magas építmény tudná jól kiemelni a helyet messziről is. Budapest felé haladva egy magas építmény képe fel tudná hívni magára a figyelmet.


DUNAKESZI – JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉS JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG

2018


A tervezett épület Dunakeszin, a Verseny utcában található. Funkciója kettős, melyet a tömegformálással és telepítéssel is igyekeztünk megjeleníteni. Az épület formálását és elhelyezését elsődlegesen a funkció kettőssége, a kisvárosias lépték megőrzése, valamint a Bíróság – Ügyészség épület méltóságának, komolyságának megmutatása mellett a nyitott szolgáltató jellegű, ügyfélbarát megjelenés alakította.


DUNAKESZI – JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉS JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG

2018


A tervezett épület Dunakeszin, a Verseny utcában található. Funkciója kettős, melyet a tömegformálással és telepítéssel is igyekeztünk megjeleníteni. Az épület formálását és elhelyezését elsődlegesen a funkció kettőssége, a kisvárosias lépték megőrzése, valamint a Bíróság – Ügyészség épület méltóságának, komolyságának megmutatása mellett a nyitott szolgáltató jellegű, ügyfélbarát megjelenés alakította.


SZOMBATHELY – SZENT MÁRTON LOVAS SPORT, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

2018


A tervezés terület Szombathely belvárosától nyugatra, a város sűrűn lakott területeitől távolabb, egy csendes sport funkciókkal erősen övezett zöld városrészben található. Jelentős városközi tengely nem megy keresztül rajta, így ideális helyzet egy lovassport funkció elhelyezésére. Ebből a végpont helyzetből következően fontos megállapítás, hogy az ide telepített épületnek nem kell városkapu helyzetet teremtenie, sokkal inkább sportolásra és pihenésre alkalmas csendes, zöld parkos környezetet kell biztosítania.


SZOMBATHELY – SZENT MÁRTON LOVAS SPORT, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

2018


A tervezés terület Szombathely belvárosától nyugatra, a város sűrűn lakott területeitől távolabb, egy csendes sport funkciókkal erősen övezett zöld városrészben található. Jelentős városközi tengely nem megy keresztül rajta, így ideális helyzet egy lovassport funkció elhelyezésére. Ebből a végpont helyzetből következően fontos megállapítás, hogy az ide telepített épületnek nem kell városkapu helyzetet teremtenie, sokkal inkább sportolásra és pihenésre alkalmas csendes, zöld parkos környezetet kell biztosítania.


BALATON-PART – TÖBBLAKÁSOS VÍZPARTI TÁRSASHÁZ

2017


Építési helyszínünk a Balaton-part. Az építési telek északi telekhatárától mindössze 100 m-re helyezkedik el maga a vízfelszín. Ide tervezett épületünk tömegét úgy alakítottuk ki, hogy az megfelelően illeszkedjen a partszakasz mentén végighúzódó városképbe. Szintén fontos szempont volt, hogy a meghatározott telekhatárok közé befeszülő vonal mentén felfűzött lakószobákból minden helyzetben megfelelő kilátás nyíljon a Balatonra.


BALATON-PART – TÖBBLAKÁSOS VÍZPARTI TÁRSASHÁZ

2017


Építési helyszínünk a Balaton-part. Az építési telek északi telekhatárától mindössze 100 m-re helyezkedik el maga a vízfelszín. Ide tervezett épületünk tömegét úgy alakítottuk ki, hogy az megfelelően illeszkedjen a partszakasz mentén végighúzódó városképbe. Szintén fontos szempont volt, hogy a meghatározott telekhatárok közé befeszülő vonal mentén felfűzött lakószobákból minden helyzetben megfelelő kilátás nyíljon a Balatonra.


BÓLY – IRODAHÁZ REKONSTRUKCIÓ

2017


Ebben a tervpályázatban a Bonafarm Bólyi irodaházának felújítására kellett kidolgoznunk egy javaslatot. A felújítandó meglévő épület egy vonatszerűen felfűzött funkciósor. Ez egy középfolyosós irodaépületből és a hozzá kapcsolódó egyszintes fejépületből áll, amelyben étterem funkció kap helyet. Az irodablokkot és az éttermet egy egyszintes előcsarnok tömeg köti össze. A pályázat során a középfolyosós irodasort néhány darab irodával megbővítettük, az egyszintes étterem tömegének tetejére helyeztük el egy új tárgyaló termet. A ráépítés a tömeg térarányain javít, a tárgyaló az utcai homlokzatot is megfrissíti, maibb kinézetűvé teszi.


BÓLY – IRODAHÁZ REKONSTRUKCIÓ

2017


Ebben a tervpályázatban a Bonafarm Bólyi irodaházának felújítására kellett kidolgoznunk egy javaslatot. A felújítandó meglévő épület egy vonatszerűen felfűzött funkciósor. Ez egy középfolyosós irodaépületből és a hozzá kapcsolódó egyszintes fejépületből áll, amelyben étterem funkció kap helyet. Az irodablokkot és az éttermet egy egyszintes előcsarnok tömeg köti össze. A pályázat során a középfolyosós irodasort néhány darab irodával megbővítettük, az egyszintes étterem tömegének tetejére helyeztük el egy új tárgyaló termet. A ráépítés a tömeg térarányain javít, a tárgyaló az utcai homlokzatot is megfrissíti, maibb kinézetűvé teszi.


SZEGED – EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA

2016


Tervpályázat koncepciójának megfogalmazásakor célunk egy olyan sport és természetközpontú környezet kialakítása volt melyben a sportolók és a szurkolók „élménye” maximalizálható, miközben a fenntartásához kapcsolódó üzemeltetés költségek és energia minimalizálható. A terület központja a hosszan elnyúló lineáris épület, mely az irányítótorony környékén határozott „röccenéssel” reagál a körülötte lévő funkciókra. Az evezőspálya épített és természeti környezetének alapvető gondolata a „kompaktságból” ered.


SZEGED – EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA

2016


Tervpályázat koncepciójának megfogalmazásakor célunk egy olyan sport és természetközpontú környezet kialakítása volt melyben a sportolók és a szurkolók „élménye” maximalizálható, miközben a fenntartásához kapcsolódó üzemeltetés költségek és energia minimalizálható. A terület központja a hosszan elnyúló lineáris épület, mely az irányítótorony környékén határozott „röccenéssel” reagál a körülötte lévő funkciókra. Az evezőspálya épített és természeti környezetének alapvető gondolata a „kompaktságból” ered.


SZEGED – SPORTUSZODA

2016


Pályázatunkban Szegeden az Etelka sori sporttelepen kialakítandó új uszoda megtervezése volt a feladat. Ez egy 1000 fős nézőtérrel rendelkező, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas sportuszoda kellett, hogy legyen, ami a helyi lakosok által is használható kisebb élménymedencékkel is rendelkezik.


SZEGED – SPORTUSZODA

2016


Pályázatunkban Szegeden az Etelka sori sporttelepen kialakítandó új uszoda megtervezése volt a feladat. Ez egy 1000 fős nézőtérrel rendelkező, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas sportuszoda kellett, hogy legyen, ami a helyi lakosok által is használható kisebb élménymedencékkel is rendelkezik.


KELEBIA – SPORTCSARNOK

2015


Kelebiára tervezett épületünk fő funkcióját biztosító rendeltetési egysége a sportcsarnok, mely kézilabda sporthoz szükséges pályaméretet foglalja magába a szükséges kiegészítő funkciókkal együtt. Az épület tömege és homlokzatképzése egyszerű eszközökkel készült, melyek a településen is általánosan használt megoldások. Kialakítása jól illeszkedik a sport funkció egyszerűségéhez, puritánságához.


KELEBIA – SPORTCSARNOK

2015


Kelebiára tervezett épületünk fő funkcióját biztosító rendeltetési egysége a sportcsarnok, mely kézilabda sporthoz szükséges pályaméretet foglalja magába a szükséges kiegészítő funkciókkal együtt. Az épület tömege és homlokzatképzése egyszerű eszközökkel készült, melyek a településen is általánosan használt megoldások. Kialakítása jól illeszkedik a sport funkció egyszerűségéhez, puritánságához.