TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

A területfejlesztési terv léptékében túllép az egyes épületek szintjén. Megvizsgálja, a területen telepíthető épületek beépítési lehetőségeit, meghatározva azok kialakítható legnagyobb hasznos alapterületeit, és egyéb beépítési paramétereit. Foglalkozik az épületek körüli terek tájépítészeti kialakításával, és javaslatokat adhat a területet érintő városépítészeti szabályozások módosítására.

A területfejlesztési terv elkészítése sok különböző típusú, és megrendelői körű munka esetében felmerülhet. Irodánk készített már ilyen jellegű tervet, településközponti tér fejlesztés, nagy területet felölelő magán lakóépületfejlesztési beruházás és egyetemi telephelyfejlesztés esetében is.

TELEKVIZSGÁLAT

Az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) és a települések Helyi Építés Szabályozásai az építési telekre elhelyezhető legnagyobb épület méretét több különböző paraméterben is szabályozza. Ezek a paraméterek a

 • beépítettség,
 • zöldfelület,
 • épületmagasság,
 • szintterületi mutató.

Ezeken a paramétereken kívül egyéb előírások is erősen korlátozhatják a telken elhelyezhető épület méreteit és kialakítását. Ilyen lehet például a kötelezően előírt tetőhajlásszög, vagy egy kötelezően figyelembe veendő beépítési vonal, amelyre az épület rá kell helyezni. Az épület elhelyezését korlátozhatják örökségvédelmi, régészeti, környezet- és vízvédelmi védőzónák. Az OTÉK az építési hely pontos kijelölésére előírja a betartandó elő- oldal- és hátsókert méreteket, amelyeken felül a szomszéd épületektől tartandó tűztávolságok is figyelembe veendők.

Ezekből a teljesség igénye nélkül felsorolt paraméterekből láthatjuk, hogy annak eldöntése, hogy a kívánt funkcionális tartalom, vagy építészeti kialakítás, amit előzetesen elképzeltünk elfér-e a számára kinézett teleken, még jól felkészült szakemberek számára is kihívást jelentő feladat.

A telek vizsgálatánál a jogszabályi viszonyokon kívül egyéb műszaki paraméterek, mint például a talajmechanikai vagy geodéziai viszonyai is fontosak lehetnek.

Irodánk számos projekt elkészítése során több, egészen bonyolult telekszituációval találkozott már. Így jó felkészültséggel tudunk a témakörben az ön számára tanácsadást biztosítani.

BEÉPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

A beépítési tanulmányterv a telken elhelyezhető épületek beépítésével, a közöttük kialakuló terek tájépítészeti tervezésével és a területhez kapcsolódó beépítési és egyéb paraméterek vizsgálatával foglalkozik. A terület városi szövethez minél magasabb színvonalú kapcsolódásának biztosítása céljából, városépítészeti analíziseket készítünk, amit a tervhez rajzos formában csatolunk. A beépítési tanulmányterv meghatározza a,

 • a telken elhelyezhető épületek maximálisan kialakítható hasznos alapterületi értékeit,
 • az elhelyezhető épületek bejáratainak ideális helyét,
 • az elhelyezhető épületek feltöltésének helyét,
 • a terület belső funkcionális működéséhez kapcsolódó közlekedési irányokat,
 • a terület a városi közúthálózatra való csatlakozását,
 • és a belső közlekedő utak kialakításának módját,
 • a belső közművesítéshez kapcsolódó munkák szükséges mértékét és módját,
 • az épületek közötti terek tájépítészeti munkáit,
 • a területen elhelyezendő funkcionális elemeket, behelyezi azokat a városi funkcionális hálózatba,
 • javaslatot ad a jövőbeni fejlesztési irányvonalakra,
 • pontosan kimutatja a terület fejlesztések utáni beépítési mutatóit.

A beépítési tanulmánytervekhez általában madártávlati 3d-s látványterveket is készítünk.

VÁROSÉPÍTÉSZETI TERVEK

A területfejlesztési tervek alkalmasak lehetnek városépítészeti célú alkalmazásra is. Irodánk több esetben is készített már telepítési tanulmányterveket, amelyek az egyes települések szabályozási terveinek módosításait támasztották alá.