TANÁCSADÁS

Egy építészeti munka lebonyolítása a tervezési folyamat első lépéseitől, az épület tényleges használatbavételéig hosszadalmas, és összetett feladat. Ezen felül a munkában résztvevő szakemberek is egészen különböző szakterületekről származhatnak, és bizonyos esetekben akár egészen „különböző nyelvet” is beszélhetnek. Így, ha egy munka megkezdése előtt, vagy esetleg a munka lefolytatása közben is, elveszettnek érzené magát a műszaki szakszavak, jogszabályok, szakági tervezők vagy esetleg a designt érintő kérdések világágában, nem érezze rosszul magát. Egy építészeti munka lebonyolítása tényleg egy nehéz feladat. Ezért irodánk szívesen áll rendelkezésére, elsősorban az építészeti tervezéssel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolásában.

A leggyakrabban felmerülő, szakmai tanácsadást igénylő kérdések:

TELEKVIZSGÁLAT

Az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) és a települések Helyi Építés Szabályozásai az építési telekre elhelyezhető legnagyobb épület méretét több különböző paraméterben is szabályozza. Ezek a paraméterek a

  • beépítettség,
  • zöldfelület,
  • épületmagasság,
  • szintterületi mutató.

Ezeken a paramétereken kívül egyéb előírások is erősen korlátozhatják a telken elhelyezhető épület méreteit és kialakítását. Ilyen lehet például a kötelezően előírt tetőhajlásszög, vagy egy kötelezően figyelembe veendő beépítési vonal, amelyre az épület rá kell helyezni. Az épület elhelyezését korlátozhatják örökségvédelmi, régészeti, környezet- és vízvédelmi védőzónák. Az OTÉK az építési hely pontos kijelölésére előírja a betartandó elő- oldal- és hátsókert méreteket, amelyeken felül a szomszéd épületektől tartandó tűztávolságok is figyelembe veendők.

Ezekből a teljesség igénye nélkül felsorolt paraméterekből láthatjuk, hogy annak eldöntése, hogy a kívánt funkcionális tartalom, vagy építészeti kialakítás, amit előzetesen elképzeltünk elfér-e a számára kinézett teleken, még jól felkészült szakemberek számára is kihívást jelentő feladat.

Irodánk számos projekt elkészítése során több, egészen bonyolult telekszituációval találkozott már. Így jó felkészültséggel tudunk a témakörben az ön számára tanácsadást biztosítani.

TERVEZÉSI PROGRAM MEGHATÁROZÁSA

Minden építészeti munka a projekthez tartozó tervezési program meghatározásával kezdődik. Ez bizonyos esetekben magától értetődő, más esetekben komoly munka és időigénnyel rendelkező feladat. Amennyiben a tervezési program meghatározása során akadályokba ütközik, szíves segítünk azok leküzdésében.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI SZINT

Napjainkban egyre több szó esik a különböző, magas energetikai szinteket biztosító építési rendszerekről. Sokat hallunk aktív- és passzívházakról, a+ energetikai kategóriájú épületekről, és arról is, hogy a kötelező érvényű állami energetikai szabályozás az előírt hőszigetelési értékeket időről – időre egyre szigorítja. Ebben a környezetben kihívást jelentő feladat eldönteni, hogy építési költségek és megtérülés arányában, ezek az energiaszintek közül, pontosan milyen kialakítást válaszunk az aktuális munkánk esetében. Irodánk ebben a kérdésekben is szívesen nyújt tanácsadási lehetőséget az ön részére.

BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGEK

Az építészeti munkák bekerülési költségeinek meghatározása egy igen nehéz szakmai feladat. A piaci árak az utóbbi években rövid idők alatt is egészen nagy mértékben változni tudnak.

Az épületek bekerülési költségeit legpontosabban a kiviteli tervfázis elkészülte után, a tételes tervezői költségbecslés alapján tudjuk meghatározni. Azonban a piaci viszonyok függvényében még az ettől való, akár 30%-os eltérést is, egy általános jelenségnek kell, hogy tekintsünk.

Ön, viszont nyilvánvalón, nem csak a terveséi folyamat legvégén, a kiviteli terv elkészülte után, hanem már a tervezési folyamat megkezdésekor is szeretné látni, hogy a rendelkezésére álló befektetési keret mire elég. Ennek meghatározása nem egyszerű feladat. Irodánk azonban ebben a témában is segítséget tud nyújtani az ön számára. Ezen a szinten viszont mi is nyilvánvalóan csak nagyságrendi számokat tudunk az ön számára biztosítani. Ez azonban már elég lehet a munka léptékének meghatározásához, pontosításához, esetleg annak eldöntéséhez, hogy a munkába érdemes-e egyáltalán belekezdenie.