MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

Korunk fenntartható építészetében különösen nagy szerepet kap meglévő épületeink újrafelhasznosítása. Ezek az épületátalakítási projektek méretben és funkcionális bonyolultság tekintetében igen széles skálán mozoghatnak. Irodánk készített már ilyen tervet az egyszerű családi házak bővítésétől, műemléki védelem alatt álló templomok felújításán keresztül, a 600 fős befogadóképességű Bonyhádi városi sportcsarnok teljes átalakításáig.

Az épületátalakítási munkák a meglévő épületek kötöttségei és műszaki adottságai okán, szép építészeti kihívást jelentenek. Érdekes építészeti feladat, az épületek megjelenésének megújítása olyan módon, hogy a felújítás során az épület eredeti identitását, értékeit megőrizze.

Az épületátalakítási munkák során, a meglévő épületek kötöttségei okán különösen magas színvonalú együttműködésre van szükség a tervezési folyamat résztvevői között.

ÉPÜLETEK FELMÉRÉSE

Meglévő épületek felújítása, átalakítása esetén egészen nagy jelentősége van a meglévő állapot precíz felmérésének, a meglévő szerkezetek diagnosztikájának. Irodánk ma már sok esetben használja, elsősorban bonyolultabb épületek felmérésére, a lézer scaner-es pontfelhő alapú felméréseket. Ezek milliméter pontos térbeli képet képesek adni a felmérendő épületekről.

Tervező csapatunk sok éves tapasztalatára alapozva, felkészültek vagyunk a meglévő épületekszerkezetek műszaki állapotának felmérésében. Ezekben az esetekben különösen fontos a tartószerkezeti, vízszigetelési, alapozási és egyéb műszaki elégtelenségek felismerése, okainak megállapítása és megoldási lehetőségeinek meghatározása.

ÉPÜLETÁTALAKÍTÁSOK

Felújítások, bővítések

Az épületátalakítások legegyszerűbb és legelterjedtebb formája a felújítás, bővítés. Ebben az esetben a meglévő szerkezetek semmilyen jellegű jogi védelem alatt nem állnak. Szabadon megválasztható, hogy ezek a szerkezetek közül melyikek kerüljenek megtartásra. Szintén szabadon megválasztható építészeti kérdés, hogy a meglévő épület karaktere milyen mértékben maradjon meg a felújítás után.

Ezekben az esetekben a meglévő épület alaprajzi rendszere nagy mértékben átalakítható, a felújítás után a funkcióváltások is könnyen végrehajthatóak. A felújítások bővítések során alkalmazható műszaki megoldásokban sincsennek korlátozások, akár az épület teljes tartószerkezeti rendszere is megváltoztatható.

Örökségvédelmi kategóriákba eső épületek felújítása

Az országos és helyi építési szabályozások bizonyos épületeket különböző örökségvédelmi kategóriákba sorolnak. Ezek sokfélék lehetnek, az egyszerűbb helyi településképi védettségtől az egészen szigorú műemléki védelemig.

Bizonyos örökségvédelmi kategóriák az épületek külső karakterét, településrészekre jellemző utcaképeket védenek, míg mások a műemléki épületek külső megjelenésén felül, annak teljes anyagi valóságát is védelem alá veszik.

Ezekben az esetekben az épületek felújítása, esetleges bővítése több kötöttséggel járó feladat. Az ilyen épületek külső megjelenését külön szabályozások, ellenőrző szervezetek figyelik. Az alkalmazható műszaki megoldásokban is előállhatnak kötöttségek. Szükséges lehet bizonyos szerkezetek restaurációja, és az épületen megfigyelhető statikai, vízszigetelési, alapozási károsodások javítására sem alkalmazható akármilyen műszaki megoldás.

Az ilyen esetekben az általános építészeti tervdokumentáción kívül külön örökségvédelmi terv készítése is szükséges lehet.

Energetikai korszerűsítés

Az energetikai korszerűsítés minden épületfelújítási munka fontos részét képezi. Bizonyos szigorúan szabályozott örökségvédelmi kategóriák esetében, nem biztosítható teljesértékkel az energetikai korszerűsítés. Azonban ezekben az esetekben is sok olyan elem alkalmazható, ami lényegesen segíthet az épületek energiaháztartásának javításán.

Általános felújítások, bővítések esetén akár igen magas energetikai igényeket kielégítő energetikai korszerűsítésekre is mód van. Bizonyos esetekben akár a passzívház energia szint is elérhető. Ez azonban nem minden épület esetében biztosítható, az esetleges előnytelen alap adottságok okán. Ilyen előnytelen adottság lehet, a rossz tájolás, az előnytelen alapterület – felület arányú épülettömeg, előnytelen terepbe illesztés.